قرمز سبز آبي خاکستري
از دست دادني كه باعث بيماري مي شود، از دستدادنِ دوستان است . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت