قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه حساب نفس خود كرد سود برد ، و آن كه از آن غافل ماند زيان ديد ، و هر كه ترسيد ايمن شد و هر كه پند گرفت بينا گرديد . و آن كه بينا شد فهميد و آن كه فهميد دانش ورزيد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت