كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) محمد غفاري

محمد غفاري
[ شناسنامه ]
يا فاطمه اشفعي لنا عندالله ...... شنبه 90/12/13
و تو آن اتفاق گمنامي... ...... سه شنبه 90/11/18
هر که دارد هوس کرببلا بسمالله... ...... شنبه 90/9/5
بي تو، نه! ...... پنج شنبه 90/7/28
آمدي و ..... ...... شنبه 90/4/25
بغضي نشست توي گلوم.... ...... يكشنبه 90/4/12
باران ...... پنج شنبه 90/3/12
هشت بهشت ...... شنبه 90/1/20
محرم آمد... ...... يكشنبه 89/9/14
قم - اصفهان ...... شنبه 89/3/15
چهل شب از مستي مي گذرد.... ...... پنج شنبه 88/11/15
تماشايت كنم... ...... پنج شنبه 88/8/21
چون تو فرمانده شوي جنگ تماشا دارد..... ...... شنبه 88/6/7
روزهاي شادي ! ...... سه شنبه 88/3/26
فاطمه هست... ...... چهارشنبه 88/3/6
   1   2      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها