بلغَ العلی بِکمالِه    

کشفَ الدُّجی بِجَمالِه   

حَسنتْ جَمیعُ خِصالِه 

صلّوا علیه و آله

سلام دوستان

همیشه آرزوم بوده و هست که برای پیامبر(ص) شعری داشته باشم؛ ازتون می‌خوام برام دعا کنید که انشالله توفیق پیدا کنم. غزل زیر هم برای خالی نبودن عریضه است.

و صدا گفت که تو حکم رسالت داری

آیه در آیه بخوان از غزل بیداری

انبیا خاتم خود را به تو دادند که خوب ـ

می شناسند تو را وقت امانت داری

جز وجود تو کسی لایق لولاک نبود

تو چنانی که خدا را به سخن واداری

آسمان لحظه ی معراج تو حیران شده است

آینه آینه از شیوه ی خاتم کاری

دیدن بدر جمال تو فقط پیروزی است

از همان لحظه که در جنگ قدم بگذاری

***

و صدا گفت که تکمیل نشد دین باید

راه آن را به کسی مثل خودت بسسپاری

 

یا علی مدد...